Bulgarian News

Визия за един по-чист и уютен Перник

By Konstantin Hristov

Source: wwf.bg

Представители на граждански организации и на бизнеса обсъдиха стъпките за превръщането на Перник в чист и здравословен град с опазена природа на първата среща „Нова енергия за Перник“. Участниците в събитието си пожелаха един по-зелен град, с повече възможности за развитие и по-добра инфраструктура. Срещата беше организирана по инициатива на група местни жители с подкрепата на „Грийнпийс“.

На форума стана ясно, че мнозина перничани са готови да работят заедно за едно алтернативно бъдеще на района. Участниците предложиха своята помощ за изграждането на по-благоприятна среда за живот. В името на общата кауза всеки се ангажира с това, което умее най-добре – от организиране на културни мероприятия и полагане на доброволен труд, до безвъзмездно консултиране за бизнес идеи и предоставяне на личен пример. А от конкретните обещания „поникна“ и „дървото на намеренията“ – израз на сплотеността на участниците и готовността им да си сътрудничат за постигането на общата цел.

На събитието беше поканен и екип на WWF, който в приятната обстановка на социални игри, рисунки и обмяна на идеи подкрепи общия стремеж към трансформация и сподели своята визия за бъдещето на районите в Югозападна България, зависими от въглищното производство.

Желанието на перничани за диверсификация на икономиката и повече опции за развитие WWF подкрепя чрез проекта „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“. В дългосрочен план той цели дълбока икономическа трансформация, която да бъде постигната по един социално справедлив начин. Проектът изследва възможностите да намали зависимостта на региона от въглищната индустрия, като предложи план за алтернативни икономически дейности за работниците и представителите на местните общности.

Очакванията са, че амбициозната дейност ще има положително въздействие върху широк кръг аспекти на местното развитие. От една страна проектът ще очертае повече и по-разнообразни икономически перспективи, а от друга – преходът към нисковъглеродна икономика ще доведе до прочистване на въздуха в един от градовете с най-високи нива на замърсяване в Европейския съюз.

За да бъде успешен обаче, проектът трябва да провокира сериозен и задълбочен диалог между всички заинтересовани страни – от синдикати и представители на гражданския сектор и бизнеса, до местните, националните и европейските институции. Макар че е пионерски за България, той ще се базира на доказано успешния опит на други региони, взимайки предвид местната специфика.

Повече информация за проекта на WWF„Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ ще намерите тук.