Bulgarian News

Огромният залог на преговорите в Катовице

By Konstantin Hristov

Source: wwf.bg

Замърсяването на въздуха причинява 7 милиона смъртни случая по света и струва на социалните системи над 5 трилиона долара годишно. Тази ужасяваща констатация беше посочена в доклада на Световната здравна организация, представен на Двадесет и четвъртата международната конференция за климата под егидата на ООН в Катовице, Полша.

По-известен като COP24, форумът идва след поредица от публикувани научни, политически и икономически доклади, които очертават катастрофални последици за климата и планетата, ако държавите не вземат спешни мерки и не започнат моментално тяхното прилагане. От 2 до 14декемврипредставители на близо 200 страни обсъждат правилата за прилагане на Парижкото споразумение за климата. Прието от правителствата през 2015 г., то цели да задържи повишаването на планетарната температура в границите на 1,5 до 2 ° C в сравнение с прединдустриалната епоха.

Надежда в НПО сектора

Природозащитната организация WWF България следи отблизо развитието на най-важния климатичен форум за годината. Нашият старши експерт в сферата на климата Георги Стефанов е в Катовице и участва в работна среща на представители от неправителствения сектор с еврокомисаря за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете. От името на Комисията Канете призова гражданските организации за силна положителна кампания по темата за климата преди европейските избори през пролетта. Той изрази надежда, че НПО-тата ще се превърнат в основният двигател в политическия дебат за климатичните промени. По думите му Еврокомисията има нужда от силен и обединяващ граждански натиск, за да изпълни амбициозните си цели. WWF напомня, че в края на ноември Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия, която предвижда да превърне икономиката на ЕС в неутрална за климата до 2050 г. 

Сблъсъци и предупреждения

Срещата в Катовице идва два месеца след публикуването на доклада на WWF „Жива планета“, който определя замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия като една от най-големите заплахи на планетата. „Науката ни казва, че трябва да намалим зависимостта си от въглища с 80% в следващите 12 години. Това е единственият начин да изпълним целите, заложени в Парижкото споразумение“, заяви Лу Ленард, старши вицепрезидент на WWF-САЩ по въпросите на климата и енергетиката.

Въпреки това в Катовице не всички страни са на едно мнение,аСАЩ, Русия, Саудитска Арабия и Кувейт даже блокираха общо решение върху доклада на Междуправителствената експертна група по климатични промени (IPCC) от октомври. Според него Земята върви към повишаване на средната температура не с 1.5 ° C през този век, което също би имало сериозни последствия, а към двойно по-голямо повишение от 3 ° C, което би било катастрофално. В документа се казва още, че за да се задържи температурата под повишение от 1.5 ° C, са нужни мерки, които да доведат до съкращаване на въглеродните емисии с 45% до 2030 г.

„В наши дни все по-често се убеждаваме в разрушителния ефект от гобалното затопляне върху човешкото здраве. Наводнения, суши и горски пожари унищожават екосистеми по целия свят. Последните данни показват, че финансовите средства, предвидени за справянето с тези проблеми, далеч не са достатъчни. Ако не действаме сега, всички ние ще понесем последствията“, предупреждава Сандиип Рай, страши съветник по климата на WWF.

WWF напомня, че научният доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени беше поръчан от държавите след срещата на ООН в Париж през 2015 г. Разработен от над 90 експерти от десетки страни, той беше одобрен от 195 правителства.

Нисковъглеродно бъдеще пред Европа

В контекста на наближаващите европейски избори през май 2019 г. WWF призовава кандидатите за депутати в ЕП да поставят в центъра на своите действия за бъдещето на Европейския съюз благосъстоянието на хората в една процъфтяваща околна среда. Прочувания на общественото мнение показват, че все повече хора се страхуват от негативния ефект на климатичните промени не по-малко, отколкото от миграцията, безработицата и заплахата за сигурността.

WWF подчертава, че икономическото и политическото бъдеще на Европейския съюз е тясно преплетено с постепенното интергиране на възобновяеми енергийни източници в енергийните системи на държавите членки. Специалистите уверяват, че колкото по-дълго отлагаме решението на проблема за ограничаването на въглеродните емисии, толкова по-сериозни ще бъдат последиците върху климата и толкова по-скъпо ще ни излезе справянето с тях.

WWF припомня, че климатичните промени не са само бреме и трудна отговорност за държавите, политиците и местните общности. Точно обратното, те могат да бъдат и импулс за развитие. Свидетели сме на глобална промяна на цели икономически сектори, която ясно показва каква би била правилната политика пред България. Като държава с малка икономика ние можем да се възползваме от тази промяна и да се превърнем в страна – пример за Балканите и в модел за успешна енергийна и икономическа трансформация.